CropSolutions

Vitelia Agrocultuur maakt onderdeel uit van de kennis- en inkooporganisatie CropSolutions. Het doel van CropSolutions is om samen kennis te vergaren en verder te ontwikkelen. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven.

Door middel van deze samenwerking kan op een efficiënte manier actuele en innovatieve landbouwkundige teeltkennis op het gebied van buitenteelten ontsloten worden voor de aangesloten partners. CropSolutions verricht veel onderzoek in eigen beheer naar nieuwe producten en teeltstrategieën. CropSolutions is actief in meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars.

Partners

CropSolutions heeft met haar aangesloten partners een landelijke dekking en is daarom ook dé partij voor de buitenteelten in Nederland. Bedrijven die aangesloten zijn bij CropSolutions zijn:

  • Agrea
  • AgruniekRijnvallei
  • CAV Agrotheek
  • CLTV Zundert
  • CZAV
  • De Samenwerking
  • Vitelia Agrocultuur
  • Agriant
  • Heyboer

 

CropSolutions verzamelt, ontwikkelt en verzorgt specialistische teeltkennis voor de plantaardige sector.

.