Cultus Crop Research

Cultus Crop Research is een dochteronderneming van Vitelia Agrocultuur en richt zich op onderzoek.

Cultus Crop Research is uw partner in onderzoek in alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Wij helpen u graag met de volgende zaken:

• Deugdelijkheidsonderzoeken onder eigen GEP-erkenning
• Proeven met statistische verantwoording
• Demo’s en screenings
• Uitvoeren proeven platform