Cultus Crop Research

Cultus Crop Research is een van de partners van Vitelia Agrocultuur en richt zich op onderzoek in de plantaardige sector.

Cultus Crop Research is uw partner in onderzoek in alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Wij helpen u graag met de volgende zaken:

• Deugdelijkheidsonderzoeken onder eigen GEP-erkenning
• Proeven met statistische verantwoording
• Demo’s en screenings
• Uitvoeren proeven platform