Donderdag 31 augustus 2023 in Vitelia Agrocultuur

Boost maisopbrengst met een toevoegmiddel!

De maisoogst optimaliseren met een toevoegmiddel is een prima plan. Met een sterke broeiremmer bevordert u het zetmeelbehoud, bovendien wordt hiermee broei, schimmelvorming en voederwaardeverlies voorkomen. Onafhankelijk onderzoek toont 0% zetmeelverlies bij 11A44-gebruik, wat vervolgens kan leiden tot een extra opbrengst van wel €170,- per hectare.

Toevoegmiddelen mais

De snijmais zal dit jaar wat later geoogst gaan worden dan de voorgaande jaren, waarin de snijmais o.a. door de droogte/warmte erg vroeg werd gehakseld. Laten we voor de afrijping van de mais hopen op een mooie nazomer!

Uit meerdere onderzoeken is gebleken, dat ca. 50% van de snijmaiskuilen in NL, in meer of mindere mate broei vertoond, met alle nadelige gevolgen van dien. Behalve een goed inkuilmanagement kan een goed inkuilmiddel zorgen voor minder voederwaardeverliezen.
De Pioneer 11A44 is een zeer sterke, enkelvoudige broeiremmer, die ervoor zorgt dat:

  • Broei word voorkomen
  • Hierdoor schimmels en gisten minder kans maken
  • Voorkomen van broei betekend dat er geen boterzuuraantasting vanuit de maiskuil kan plaatsvinden
  • Maximaal behoud van zetmeel, geen verliezen! Lees hier meer over het belang van het behoud van zetmeel

Hoeveel is een goed toevoegmiddel waard?

De toegevoegde waarde van inoculanten zijn vaak lastig in euro’s uit te drukken. Dat broei nadelig werkt op de kwaliteit van het kuilvoer is voor iedereen duidelijk. Bij broei worden suikers en melkzuur door gisten en schimmels omgezet in koolstofdioxide, water en warmte. Het voer gaat rotten en stinken. De 11A44 heeft naast zijn zeer sterkte remming op broei en schimmelvorming, ook nog een positieve uitwerking op het behoud van zetmeel. Door onafhankelijk onderzoek dat in 2020 gepubliceerd is door Groeikracht, een adviesorganisatie voor ruwvoerteelt, is het behoud van zetmeel bij verschillende toevoegmiddelen in maissilage getest. Bij dit onderzoek zijn balen gemaakt en is de voederwaarde bepaald een eerste keer bij de oogst en een tweede keer na 300 dagen. De onbehandelde balen hadden na 300 dagen 9% minder zetmeel. De balen behandeld met 11A44 verloren geen zetmeel.

Zetmeel is wel in euro’s uit te drukken: Een hectare mais levert ongeveer 17 ton drogestof x 380 zetmeel= 6500 kg zetmeel. Dus men behoudt door gebruik van 11A44 6500 x 9%= 600 kilogram zetmeel per hectare! 1 ton maismeel bevat 600 kg aan zetmeel en kost ongeveer €270,-. Dit betekent dus een verschil van €270,- euro/hectare. 1 hectare maissilage behandelen met 11A44 kost ongeveer €100 (bij een vers opbrengst van 40-45 ton/hectare). Uiteindelijk verdient u dus zo’n €170/hectare. De 11A44 van Pioneer liet ook een positief verschil zien t.o.v. verschillende andere toevoegmiddelen in het onderzoek van Groeikracht.

*Zie hieronder in de tabel de relatieve zetmeelopbrengst onbehandeld, van de Pioneer 11A44, en twee referentie inoculanten.