Dinsdag 31 oktober 2023 in Vitelia Agrocultuur

Definitieve aanvraag GLB-subsidies

U kunt vanaf 15 oktober tot en met 30 november 2023 bij RVO uw definitieve aanvraag doen voor de eerder aangemelde GLB-subsidies.

Aandachtspunten:

  • Heeft u eerder aangemelde eco-activiteiten niet kunnen uitvoeren, of niet aan de voorwaarden van de activiteit kunnen voldoen? Dan trekt u de aangemelde eco-activiteit op het perceel in. Activiteiten die u nu nog extra toevoegt, terwijl u die niet eerder heeft aangemeld, worden uiteindelijk niet mee berekend.
  • U kunt uw percelen nog splitsen indien nodig. Dit kan gewenst zijn als u voor een gedeelte van een perceel in aanmerking komt voor de eco-activiteit ‘vroeg oogsten rooigewas’.
  • Teelt u een vanggewas op zand- of lössgrond? Dan is het belangrijk om bij de nateelt aan te geven wanneer het vanggewas is, of wordt ingezaaid. Hiermee voorkomt u (extra) korting op de stikstofgebruiksnorm volgend jaar. Ook kunt u hiermee aangeven dat u dit jaar het rustgewas (korte teelt gevolgd door een onbemest vanggewas, ingezaaid voor 1 september) teelt.  Bij RVO ziet u onderstaande vraag met betrekking tot het inzaaimoment van de nateelt.

 

  • Heeft u een perceel ingetekend en krijgt u een overlapmelding? Dan heeft u en iemand anders hetzelfde perceel / sloot / landschapselement ingetekend. Het is belangrijk dat u dit samen met de andere partij zo snel mogelijk oplost. Als de overlap blijft bestaan, knipt RVO de overlap bij beide partijen af.