Maandag 5 februari 2024 in Vitelia Agrocultuur

Derogatienorm 2024

Derogatie wordt stap voor stap afgebouwd. De derogatienorm is daarom in 2024 lager dan in 2023. Met een derogatievergunning gebruikt u in 2024 maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op uw landbouwgrond.

Lagere norm in NV-gebieden

Er is een lagere gebruiksnorm van 210 kilogram voor de met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In deze gebieden zijn de normen voor nutriënten in het grond- en oppervlaktewater niet gehaald. Deze lagere derogatienorm geldt voor alle NV-gebieden die in 2024 zijn aangewezen.

Geen derogatie in Natura 2000-gebieden, GWB-gebieden en derogatievrije zones

Vanaf 2023 is er geen derogatie meer voor percelen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden). U rekent hier met de norm van 170 kilogram. Vanaf 2024 geldt deze norm ook voor percelen die in een derogatievrije zone liggen. Derogatievrije zones zijn buffers met een straal van 250 meter rondom bepaalde Natura 2000-gebieden. In Mijn percelen ziet u in de kaartlaag of uw percelen in een Natura 2000-gebied, derogatievrije zone of grondwaterbeschermingsgebied liggen.

Voor meer info kijk op www.rvo.nl of neem contact op met uw Vitelia-adviseur.