Woensdag 13 maart 2024 in Vitelia Voeders

Efficiënt inzetten van meststoffen

Vanaf 16 februari mag op grasland dierlijke mest worden uitgereden. We zetten enkele tips voor u op een rij.

  • Neem een uitgebreid mestmonster zodat wij voor u een passend bemestingsplan kunnen opstellen
  • Vergeet daarbij niet de kunstmest
  • Stel uw bemestingsstrategie af op uw ruwvoerplan
  • Bekijk welke meststof past bij uw strategie

Naast zonlicht, temperatuur, maaihoogte en het drogestofpercentage heeft de manier van bemesten ook invloed op de kwaliteit van uw gras. Stikstof die snel vrijkomt zoals bijvoorbeeld KAS, zorgt ervoor dat het gras ook snel beschikbaar wordt. Het aandeel onbestendig eiwit (FEB) in dit gras is dan hoog, waardoor relatief meer eiwit in de pens beschikbaar komt ten opzichte van bestendig eiwit (WDVE) in de dunne darm.

Meer structuur en gunstigere FEB/WDVE-verhouding

Wanneer met bemesten wordt gekozen voor een stikstof die langzamer vrijkomt, zoals bijvoorbeeld Urea Pro of ASS, zorgt u ervoor dat het gras meer structuur bevat en in verhouding een gunstigere FEB/WDVE-verhouding heeft. Het verdelen van de kunstmest in twee giften geeft een gelijksoortig effect. Het aandeel FEB in dit gras is dan lager, waardoor relatief meer WDVE aanwezig is. Met het sturen op kwaliteit ruwvoer kan een goede basis worden gelegd voor een veilig en goed rantsoen voor uw melkkoeien. U kunt uw bemestingsstrategie dus afstemmen op uw ruwvoerbehoefte. Wilt u meer informatie over welke bemestingsstrategie het beste past bij uw ruwvoerplan, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Zwavel

Behalve stikstof speelt zwavel ook een belangrijke rol bij de juiste bemesting van grasland. Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen kan een zwavelbemesting nodig zijn om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van eiwitten en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Vooral bij de eerste snede is een zwavelbemesting van belang, omdat de zwavel uit de drijfmest nog niet voldoende bodemtemperatuur en tijd heeft om te mineraliseren.

De kaligehaltes van de grasanalyses zijn de laatste jaren gedaald, daarom is ook het toevoegen van kalium aan uw bodem steeds belangrijker geworden. De oorzaak hiervan is dat kali nauwelijks wordt aangevuld via mest. Kalium is erg nuttig voor grasland aangezien het de drogestofopbrengst en het eiwitgehalte beïnvloedt. Een te laag gehalte van kali en zwavel kan leiden tot 10-20% minder opbrengst in droge stof en eiwit.

Formulier reservelijst kennisbijeenkomst akkerbouw

Mocht een van de deelnemers zich alsnog afmelden voor deze bijeenkomst dan zullen loten wij chronologisch mensen uit de reservelijst in.
Wij zullen dan telefonisch of per email contact met u opnemen.

Bij voldoende animo, kunnen we besluiten om nog een 2e bijeenkomst te organiseren, maar dit is nog even onder voorbehoud.