Vrijdag 9 augustus 2019 in Vitelia Agrocultuur

Kennisdagen 2019: een tipje van de sluier

Op 11 en 25 september 2019 vonden de Kennisdagen van Vitelia Agrocultuur plaats. Het decor vormt de eigen locatie in resp. Hazerswoude-Dorp en Lottum, gecombineerd met een gastbedrijf in de nabije omgeving. De kennis die tijdens deze dagen zal worden gedeeld kent als basis de eigen onderzoeksagenda van Vitelia Agrocultuur, aangevuld met resultaten van proeven door Cultus Crop Research. We geven alvast de gastbedrijven en enkele proeven/noviteiten bloot.

Hieronder treft u het programma aan van de afgelopen kennisdagen.

Enkele proeven en noviteiten

  • Onkruidbestrijding met elektriciteit
  • Taxuskever aansluitproef
  • Remmen/ groeiregulatie
  • Strategieproef: welke middelen kun je toepassen met duurzaam telen?

Bovenstaande proeven en noviteiten worden aangevuld met nog zes andere onderwerpen!

Gastspreker Theo Mulder

Directeur Mulder Agro en voorzitter van Sympony of Soils

Op beide dagen zal Theo Mulder ons meenemen in zijn verhaal met de hoofdvraag: kunnen agrariërs 'de apotheken van de toekomst worden'?

"Twee handen vruchtbare grond bevat meer leven, denk hierbij aan bacteriën en schimmels, dan er mensen op aarde leven. Dit leven in de bodem is geen verdienmodel maar een dienmodel voor de maatschappij.
"Wat betekent dit leven voor kringlooplandbouw en efficiëntie van ons landbouwsysteem en economisch denken? Om over na te denken: we gaan dit jaar over de € 100 miljard zorgkosten, dit is € 22.000 voor één gezin met twee kinderen. Kunnen boerderijen 'de apotheken van de toekomst worden'?"
 
"We stellen de vraag en proberen de vraag te beantwoorden!"

Gastbedrijven

Salixkwekerij Bontekoe (Boskoop) en B&B Plant (Lottum) stellen hun deuren open tijdens de kennismiddagen.

Aanmelden en meer informatie

Hazerswoude-Dorp: volledige programma en aanmeldmogelijkheid »

Lottum: volledige programma en aanmeldmogelijkheid »