Maandag 22 januari 2024 in Vitelia Agrocultuur

Nat najaar 2023 zorgt voor extra aandacht

In de wintermaanden is het dé tijd om bodemmonsters te nemen. De aandacht voor bodemkwaliteit wordt steeds belangrijker, vooral door intensief gebruik van de bodem, verdichting door rooien op natte grond, droogte, en gebruik van bodemherbiciden.

Een vruchtbare bodem is de basis voor een optimale productie en gewaskwaliteit. Bodemchemie, bodemfysica en bodembiologie moeten daarvoor in orde zijn. De Eurofins BemestingsWijzer geeft het totaalbeeld zodat je bemesting en grondbewerking kan optimaliseren. Ook Vitelia geeft u graag enkele tips voor een optimale bodemkwaliteit.

Bodemanalyse en nutriëntenbeheer

Naast een bodemanalyse is een aaltjesmonster belangrijk, vooral als u gevoelige soorten zoals rozen en buxus kweekt. Ook is het aan te raden om op Verticillium te testen bij gevoelige soorten. Als u het afgelopen groeiseizoen problemen had die moeilijk te duiden waren, overweeg dan een chroma-analyse. Hiermee kunt u de biologische activiteit in de bodem bepalen en problemen duidelijker zien.

Hoewel de meeste analyses met advies komen, is het toch belangrijk om zelf de cijfers te bekijken. Uw keuze van meststoffen en de hoeveelheid die u wilt gebruiken, spelen een grote rol.

Het nemen van een bodemmonster in de winter is belangrijk omdat de bodem dan in rust is en niet in mineralisatie. Dit is de ideale tijd om de zuurgraad te bepalen. De zuurgraad is essentieel voor het beschikbaar maken van nutriënten voor de plant. Een te hoge of lage zuurgraad kan problemen veroorzaken.

Zuurgraadregulatie en bodemsamenstelling

Met bekalking kunt u de zuurgraad beïnvloeden. Niet alleen het calciumgehalte in de bodem is belangrijk, maar ook magnesium en kalium spelen een grote rol. Het is niet meer van deze tijd om zomaar elk jaar kalk te strooien.

Begin met het beoordelen van de zwaarte van de grond aan de hand van de CEC-waarde. Een lage CEC duidt op een lichte zandgrond, laag in organische stof. Kijk vervolgens naar de calcium-, magnesium- en kaliumgehaltes, deze bepalen de pH (zuurgraad) van de bodem. Standaard kalk strooien zonder analyse is geen goed idee, vooral als het calciumgehalte al hoog is.

Door toename van giften met champost, compost en vaste mest stijgen vooral de kaliumgehalten. Magnesium wordt hierdoor moeilijker opneembaar. In het begin van de teelt is magnesium vaak belangrijker dan kalium.

Calcium kan ook stijgen door veelvuldig gebruik van champost. Dit kan leiden tot opnameproblemen door antagonisme met kalium en magnesium.

Dit zijn enkele punten om op te letten voordat u de adviezen op de analyse opvolgt. Komt u er niet uit? Zorg dan dat u samen met uw adviseur een beoordeling doet.

Onze teeltspecialisten helpen u hier graag bij!