Woensdag 13 maart 2024 in Vitelia Voeders

Onkruid in grasland

De afgelopen weken zijn enkele graslandpercelen waar de draagkracht het toelaat inmiddels geïnjecteerd. De gemiddelde bodemtemperatuur zit nu rond de 8°C.

Mocht er door omstandigheden half maart nog geen drijfmest zijn gereden, dan heeft het gras voor de 1e snede onvoldoende kali ter beschikking voor een goede opbrengst en kwaliteit. Kies in dat geval dan ook voor behalve stikstof en zwavel ook kali te geven.

Ook het onkruid zal zich gaan ontwikkelen. Kwalitatief goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie. Daarom mag de verzorging van het grasland geen sluitpost zijn. Goed weidegras, in vergelijking met onkruid bevat:

  • Meer VEM en DVE: met minder krachtvoer een hogere melkproductie
  • Veel meer structuur: meer pensprikkeling waardoor het voer beter benut wordt
  • Hoger drogestofgehalte: een volle pens bevat meer voedingswaarde

De juiste timing, middelenkeuze en toepassing van middelen vraagt om specifieke kennis. Door met uw adviseur te kijken op welke graspercelen de onkruiddruk een probleem is, hoeft u niet het complete areaal te spuiten en spreidt u de kosten. Onze adviseurs geven u graag doelgericht advies om met een minimum aan middelen zolang mogelijk een goede grasmat te houden.