Donderdag 7 maart 2024 in Vitelia Agrocultuur

Onkruidbeheersing wintergranen

Wanneer het land berijdbaar is, kan in percelen wintertarwe en wintergerst de onkruidbestrijding worden uitgevoerd indien dit niet in het najaar is gebeurd of er correcties moeten worden gedaan. Kies voor een toepassing bij een hoge luchtvochtigheid (RV > 70%). Let op met koude nachten, geen zware bespuiting uitvoeren als er vooraf of achteraf koude nachten zijn.

Advies wintergerst voorjaar   

Breed onkruidspectrum exclusief grassen:
  • 0,03 Traton + 1,5 l/ha MCPA + 0,3 l/ha Starane top

of

  • 1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Fox (sterk op ereprijs en paarse dovenetel) 
 
Specifiek grassen exclusief straatgras:
  • 1,2 l/ha Puma Extra EW + 1 l/ha Robbester                                                     

  of

  • 0,9-1,2 l/ha Axial 50

Advies wintertarwe voorjaar

 

Breed onkruidspectrum inclusief alle grassen:
  • 0,2 kg/ha Atlantis Star + 0,2 l/ha Capri Twin + 1 l/ha Robbester         
 
Advies breed spectrum met grotere onkruiden en kleine grassen exclusief straatgras:
  • 0,275 kg/ha Capri twin + 1 l/ha Robbester + 0,25 l/ha Starane Top
 
Advies alleen breedbladigen onkruiden:
  • 0,03 Traton + 1,5 l/ha MCPA + 0,3 l/ha Starane top

Let op met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Enkele van bovenstaande adviezen mogen daar niet!

Voor

Stukje tekst bij onkruidbestrijding wintergranen aanpassen naar à

Vooral in gerst komt veel mangaangebrek voor maar tarwe is er ook dankbaar voor. Kies om Foliplus Mangaancarbonaat toe te voegen bij de bespuiting (2-4 l/ha). Indien je een ras hebt dat gevoelig is voor meeldauw of de eerste aantastingen al waargenomen zijn is het raadzaam om 2 ltr Foliplus Zwavel mee te spuiten met de Mangaan.