Maandag 22 juli 2019 in Vitelia Agrocultuur

Praktijkproeven dragen bij aan beter advies

Om blijvend de beste adviezen te kunnen geven en onderbouwen is het belangrijk om praktijkervaringen over verschillende producten zoals meststoffen, plantversterkers en gewasbeschermingsmiddelen met elkaar te delen. Hiervoor gaat Vitelia Agrocultuur periodiek met leveranciers en kwekers in overleg en wisselen we de opgedane kennis uit.

De buitendienst medewerkers van Vitelia Agrocultuur zijn actief in m.n. de boomkwekerij om kwekers te voorzien van maatwerk adviezen in combinatie met de beste artikelen en producten. Naast de recente investering in kenniskracht met de uitbreiding van de buitendienst moeten we ook zo dicht mogelijk bij de praktijk en de kweker blijven. Hiervoor gaan we periodiek met leveranciers en kwekers in overleg en wisselen we opgedane kennis uit.

Kweker actief betrokken

Om onze productkennis nog meer te vergroten leggen de adviseurs van Vitelia Agrocultuur diverse demo’s aan bij onze klanten in de regio’s Lottum en Boskoop met als doel gericht te innoveren en daarmee onze klanten nóg beter te adviseren. Cultus Crop Research doet dit middels diverse proeven bij de onderzoekskas in Venlo. Denk bijvoorbeeld aan bemesting in vollegrond of pot of het inzetten van biostimulanten en plantversterkers. Door de kweker actief te betrekken bij deze demo’s krijgen we ook nog eens praktische feedback over de toegepaste producten. Wat een directe meerwaarde levert aan onze adviesrol bij al onze klanten. Dit jaar hebben we een tiental demo’s aangelegd waarvan we er hieronder enkele uitlichten.

Door de kweker actief te betrekken bij deze demo’s krijgen we ook nog eens praktische feedback over de toegepaste producten

 
Vitelia Agrocultuur heeft als doel om de opgedane kennis te delen met haar klanten. Hiervoor worden proeven met regelmaat door de adviseurs bezocht en beoordeeld. Daarnaast worden resultaten direct gepubliceerd via o.a. mail en social media en zullen de resultaten getoond worden tijdens de Vitelia boomkwekerij kennisdagen in september 2019.

Toelichting huidige 4 praktijkproeven Vitelia Agrocultuur:


1. Bemesting op de pot

Planten: Prunus laurocerasus ‘Obelisk’
Regio: Noord-Limburg

Doel: vergelijking van verschillende meststoffen (zowel mineraal als organisch) geschikt als bijbemesting op de pot.

Beoordeling: plantgroei, vertakking, werkingsduur, kleur, plantgezondheid.

 

2. Groeiregulatie in containerteelt

Planten: Hydrangea, Ilex en Salix
Regio: Boskoop

Doel: vinden van alternatieven voor middelenpakket wat niet meer is toegelaten waardoor compact kweken van deze planten moeilijk is.

Beoordeling: lengtegroei van de planten, kleur, plantgezondheid.

 

3. Strategieënproef voor een gezonde teelt

Planten: Containerteelt van Prunus Rotundifolia en Hortensia
Regio: Noord-Limburg
Uitvoering: Cultus Crop Research

Doel: via verschillende strategieën, waaronder ook een biologisch object, een gezond gewas telen. Hiermee wordt gekeken om op een zo duurzaam mogelijke wijze te telen.

Beoordeling: lengtegroei van planten, kleur, vertakking en plantgezondheid.

 

4. Effect bodemverbeteraar op de wortelgroei

Bomen: Malus sylvestris (Wilde appel)
Regio: Noord-Limburg

Doel: vermeerdering van wortelgroei door toedienen van DCM Vivisol aan de bodem waardoor bodemvruchtbaarheid en de opname van fosfaat wordt vergroot.

Beoordeling: vertakking, plantgezondheid, wortelmassa.