Dinsdag 26 januari 2021 in Vitelia Agrocultuur

Regelmatig bekalken is beter dan repareren!

De pH of zuurtegraad is een vast onderdeel van de bodemanalyse; hoe zuurder de grond, hoe lager de pH. Mais en goede grassen houden van een goede pH, terwijl slechte grassen goed gedijen bij een lage pH. Op zandgrond is de optimale pH voor de teelt van mais en gras rond de 5,5. Voor grasklaver is de optimale pH 0,2 tot 0,4 hoger.

pH ruwvoerteelt

Een te lage pH kost al snel 10-20 % opbrengst bij de teelt van mais door een geringere beschikbaarheid van verschillende mineralen, daarbij is fosfaat een van de belangrijkste. Daarnaast komt ook de beschikbaarheid van stikstof, kali en zwavel onder druk te staan bij een te lage pH.

De pH op maïsland zakt meestal sneller dan op grasland, als vuistregel geldt dat een maisteelt in de regel voor een daling van 0,1 pH punt zorgt. Hierdoor moet er regelmatig bekalkt worden om de pH op zandgrond op peil te houden. Regelmatig bekalken is veel efficiënter dan het repareren van de bodem als het al te laat is.

Er zijn verschillende kalkmeststoffen op de markt welke in fijnheid, neutraliserende waarde en samenstelling verschillen. Sommige producten bevatten bijvoorbeeld meer magnesium dan andere. Het is alleen zinvol om zo’n meststof te gebruiken als u de magnesium ook nodig hebt gezien de MgO toestand van de grond.

Als uit een bodemanalyse blijkt dat er veel kalk nodig is, meer dan 2000 kg nw, dan kan de bekalking het beste in twee keer uitgevoerd worden. Tot 2000 kg nw in het najaar en de rest het volgende voorjaar of volgend najaar. Bij hoge kalkgiften is er namelijk risico op extra afbraak van organische stof.

Handige tips bij bekalking:

  • Tussen het tijdstip van bekalken en de drijfmestgift moet minimaal 2 weken zitten. Dit om vervluchtiging van stikstof en ammoniak uit mest te voorkomen.
  • Voer de bekalking pas uit als de grond voldoende draagkracht heeft. 
  • Ideale tijdstip om te bekalken is in het najaar, dit komt omdat de kalkmeststoffen in het algemeen langzaam werkend zijn.
  • In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.

Bekalken vergroot de bindingscapaciteit van de bodem, stimuleert de bodemstructuur en het bodemleven en bevordert de bodemmineralisatie!

Wilt u meer informatie over de bekalking van uw perceel? Neem dan contact op met een van onze verkoopadviseurs.