Maandag 13 januari 2020 in Vitelia Agrocultuur

'Wij zijn graag de schakel naar een duurzame teelt'

De plantaardige sector is even veelzijdig als breed en elk gewas kent weer zijn eigen specifieke teelteisen en bedreigingen. Elke ondernemer streeft naar een gezond en vitaal gewas. Het is immers zijn brood en visitekaartje. Maar hoe kunnen en willen wij hieraan bijdragen?

Door: John Pouwels, directeur Vitelia Agrocultuur.

De totale keten, van boer, kweker tot retailer, zal in toenemende mate op een duurzamere wijze moeten gaan opereren om de impact op klimaat en milieu te minimaliseren. Dit vereist een andere aanpak van onze klanten en dus ook voor ons als toeleverancier in de plantaardige sector. Producten die al jaren onderdeel waren van ons assortiment gaan vervangen worden door nieuwe.

Kennisontwikkeling

Het gebruik van onder andere chemische gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen zal de komende jaren gaan afnemen. Daarnaast zal weerbaar telen, bodemgezondheid, gebruik van plantversterkers, organische meststoffen, precisielandbouw en circulaire landbouw belangrijker worden. Om hier op in te spelen zal Vitelia Agrocultuur proactief blijven inzetten op kennisontwikkeling en innovatie. Door deze weg in te slaan zijn we in staat om onze klanten van het juiste teeltadvies te blijven voorzien. Hierbij zal de onderzoeksexpertise van Cultus Crop Research en het kennisniveau van de verkoopadviseur van Vitelia Agrocultuur een nog belangrijkere rol gaan vervullen.

Onze kennisdagen zijn hét podium om onze kennis te delen met de ondernemer

Proeven

Het afgelopen jaar hebben we diverse proeven in de praktijk gedaan. Denk hierbij aan de loofdoding in de aardappelteelt middels elektriciteit; een aansluitproef bestrijding taxuskever; alternatieve methoden om boomkwekerijgewassen te remmen en de start van een grote 3-jarige strategieproef weerbaar telen in de boomkwekerij. De uitkomsten van al deze onderzoeken tonen we tijdens onze periodieke Vitelia Kennisdagen in Hazerswoude en Lottum aan een brede en grote groep klanten. Ook voor 2020 zijn de voorbereidingen reeds gestart om opnieuw met een eigen onderzoeksprogramma te komen waarbij duurzaam telen centraal staat.

Versterking team

Per 1 februari 2020 zal ons verkoop- en kennisteam worden versterkt met 2 nieuwe collega’s:

  • Robert van der Wansem
    Verkoopadviseur boomteelt regio Boskoop

  • Toon Slegers:
    Verkoopadviseur akkerbouw/vollegrondsgroente regio Limburg/Oost-Brabant

Neem contact op