Woensdag 8 juni 2022 in Vitelia Agrocultuur

Uitbreiding etiket Goltix WG

Goed nieuws! Als sector hebben we te maken met een alsmaar kleiner wordend pakket aan contactmiddelen. Dankzij een nieuwe NLKUG-uitbreiding van Goltix WG (metamitron) is er nu een extra mogelijkheid ontstaan om onkruid te bestrijden. Deze kan zowel solo als combinatie onder het gewas door worden ingezet.

We hebben met dit product reeds goede ervaringen in Tagetes en onbedekte teelt van vaste planten. De uitbreiding van het etiket W11 geldt voor sierteeltgewassen (inclusief rozen) en heide soorten.

Goltix WG heeft een goede werking op o.a. akkerviooltje, hennepnetel, herderstasje, hoenderbeet, melde, muur en nachtschade. Het middel heeft een bodemwerking, maar ook contactwerking in de mix op kleine onkruiden. Positionering is met name in het groeiseizoen.

Vitelia Agrocultuur heeft zelf recent een demo aangelegd in de rozenteelt met de mix: Goltix & Astrix (Fenmedifam) & Oblix ( Ethofumesaat). Hieraan hebben we Robbester toegevoegd voor een scherpere curatieve werking. Deze mix hebben we toegepast met LVS techniek op vochtige bodem op het moment dat onkruiden voor deze toepassing aan de grote kant waren.
We zagen 5 dagen na toepassing dat we Melde, Nachtschade, Papegaaienkruid volledig konden bestrijden. Hanepoot, Perzikkruid en Straatgas werden niet volledig bestreden.

Voor grasachtige is een toevoeging of solo bespuiting noodzakelijk. Neem voor meer informatie en doseringsadviezen contact op met onze teeltadviseurs.