Dinsdag 28 mei 2019 in Vitelia Agrocultuur

Kennisdagen Boomkwekerij

Vitelia Agrocultuur organiseert in september twee kennismiddagen voor de sector boomkwekerij om kennis en innovaties te delen met klanten. Deze zullen plaatsvinden op 11 en 25 september 2019 in resp. Hazerswoude-Dorp en Lottum en dragen bij aan de visie om de toenemende vraag uit de markt naar o.a. duurzaam kweken te beantwoorden.

De kennis die met klanten zal worden gedeeld tijdens deze dagen kent als basis de eigen onderzoeksagenda van Vitelia Agrocultuur. Daarnaast zal Cultus Crop Research enkele resultaten laten zien van haar laatste proeven, aangevuld met noviteiten van enkele fabrikanten en een inspirerende gastspreker. Het decor vormt de eigen locatie in Hazerswoude-Dorp en Lottum, gecombineerd met een gastbedrijf in de nabije omgeving. Beide middagen komen ook in aanmerking voor verlenging van de spuitlicentie.

De kennisdagen zijn niet enkel bedoeld om kennis te delen met klanten, maar ook om in contact te treden met elkaar en vraagstukken te bespreken. Daarom worden beide middagen afgesloten met een hapje en een drankje voor eenieder.

Klanten en relaties ontvangen ter zijner tijd een uitnodiging voor het evenement.