Maandag 11 juni 2018 in Coöperatie Vitelia

Vitelia beloont leden met dividend na succesvol 2017

Maandag 4 juni jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Coöperatie Vitelia plaats. De directie kijkt tevreden terug op de bijeenkomst die ondanks de hoge temperaturen mocht rekenen op een mooie opkomst in een goede sfeer.

Tijdens deze vergadering presenteerde de coöperatie een positief resultaat van 1,4 miljoen euro over het afgelopen boekjaar.

Vanwege dit positieve resultaat heeft de ledenraad van Coöperatie Vitelia besloten om een cashdividend van 5% uit te reiken over reeds toegekende certificaten. Daarnaast ontvangen de leden over 1% van de ledenomzet van 2017 nieuwe certificaten.

Het feit dat alle, nog actieve, Vitelia ondernemingen in 2017 een positief resultaat hebben weten te noteren getuigt volgens de directie van een stevig fundament onder de coöperatie, hetgeen vertrouwen geeft voor de komende jaren.

Over het resultaat van 2013 werden de Vitelia certificaten, ook wel bekend onder de naam CeVi’s, voor het eerst toegekend. Toekenning van certificaten aan de leden op basis van de omzet heeft sindsdien jaarlijks plaatsgevonden. Met de opbouw van ledenvermogen heeft Vitelia invulling gegeven aan het eigenaarschap van de leden, hetgeen positief ontvangen wordt, gezien het groeiende ledenaantal en de groei van het bedrijf. De nominale waarde van het ledenkapitaal is inmiddels gegroeid tot 6,7 miljoen euro. Coöperatie Vitelia keert voor de tweede keer rendement uit op haar ledencertificaten.

Mogelijke verhandelbaarheid van certificaten tussen leden staat op de rol voor 2019. Om de certificaten tot waarde te laten komen is het cashdividend toegekend.

Lidmaatschap bij de coöperatie is mogelijk en kosteloos voor agrarische ondernemers die als klant in een jaar 5.000 euro omzet of meer realiseren bij een van de kernactiviteiten van Vitelia.