Zaaizaden

Vitelia Agrocultuur biedt een ruim assortiment aan zaaizaden. Zaaizaden kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden en toepassingen. U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten maiszaden, groenbemesters, tagetes en graszaden.

Maisrassen

Vitelia heeft voor 2019 weer een toprassen pakket mais voor u samengesteld. Het pakket bevat acht toprassen, voor iedere situatie is er een geschikt ras beschikbaar. De toprassen zijn geselecteerd op basis van onze praktijkervaringen en cijfers van de rassenlijst. De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de keuze: kwaliteit, opbrengst en uiteraard goede landbouwkundige eigenschappen.

Naast het maisras dragen een gezonde bodem en een goede bemestingsstrategie bij aan een geslaagde teelt. Vitelia begeleidt en adviseert u graag bij uw ruwvoerteelt zodat het een succes wordt en het hoogste rendement wordt gerealiseerd.

Graszaad

Vitelia Agrocultuur beschikt over een uitgebreid assortiment graszaadmengsels. Voor ieder gebruiksdoel in de professionele veehouderij is er een uniek mengsel beschikbaar. Daarnaast kunnen we u ook diverse grasmengsels leveren voor de boomteelt.

Enkele voordelen:

  • Pakket naar behoefte
  • Zeer smakelijk vanwege hoge roestindex 8+
  • `Extra’-pakket met Gro-max voor snelle kieming