Bodemverbeteraars

Een gezond gewas begint bij een gezonde bodem. Voor beide doelen zijn biostimulanten een duurzame aanvulling in de gereedschapskist van de teler.

Biostimulanten zijn dus producten met een plantversterkende en bodemverbeterende werking. Omdat bodemverbeterende producten de groei van een plant optimaliseren werken ze uiteindelijk vaak ook als plantversterker. Bodemverbeteraars zijn over het algemeen van organische oorsprong, of een levend product (micro-organismen).

Onze organische bodemverbeteraars dienen meerdere doelen:
Ze binden vocht en mineralen, verbeteren de structuur, voeden bodembacteriën en -schimmels, verbeteren kieming en beworteling en verhogen de bodem- en plantweerbaarheid.

Bij vragen of twijfel, raadpleeg een van onze verkoopadviseurs voor meer info »


Humikick.jpg

HumiKick

CropActiv HumiKick is een vloeibaar product en bevat 12% humuszuren en 3% fulvinezuren afkomstig van Leonardiet. Leonardiet wordt wereldwijd gezien als de kwalitatief beste bron van humuszuren. In deze samenstelling zorgt het voor een snelle verbetering van de bodemomstandigheden op gebied van binding voedingselementen, vochtvasthoudend vermogen en stimuleren van bodembacteriën en -schimmels. HumiKick werkt dus met name in op de fysische en biologische bodemvruchtbaarheid, lokaal rondom kiem en wortels, met name van belang op gronden waar door slechte bodemomstandigheden geen optimale kieming en knol-, bol,- en wortelvorming plaats kan vinden

Bestel dit product in ons klantenportaal »

Gebruik

Spuit HumiKick op de bodem voor zaaien of aanplant. Toepassen kan met de meeste spuitdoppen worden gespoten, met uitzondering van de ultrafijne doppen. Spuit niet direct in de zaaivoor op fijnzadigen en in zure tankmix met pH

Advies

De toepassing van CropActiv Optiroot wordt uitgevoerd als bodemtoepassing, midels irrigatie/fertigatie, bij dippen en dompelen en als substraatbehandeling. Bekijk het etiket voor de juiste toepassing.


 

Optiroot

CropActiv Optiroot is een vloeibaar product en bevat onder andere humus-, fulvine- en aminozuren, maar ook NPK en micronutrienten. In deze samenstelling zorgt Optiroot voor verbeterde bodemomstandigheden rondom de kiem en wortel. Ook bevat Optiroot wortel voedende stoffen waardoor snellere ontwikkeling bereikt wordt. Tot slot worden ook ondersteunende bodembacteriën gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit alles resulteert in een snellere kieming, wortelvorming en begingroei van gezaaide en geplante gewassen. Gevolg is een groter wortelstelsel, betere opname van nutriënten, minder snel optreden van (droogte)stress en vaak een effect op opbrengst en/of kwaliteit. De effecten zijn groter bij minder gunstige bodem omstandigheden.

Bestel dit product in ons klantenportaal »

Gebruik

Spuit Optiroot op de bodem voor zaaien of aanplant. Toepassen kan met de meeste spuitdoppen worden gespoten, met uitzondering van de ultrafijne doppen. Spuit niet direct in de zaaivoor op fijnzadigen. Meng niet met minerale olie en complexe hulpstoffen als Squall en Calciummeststoffen. Mengen met vloeibare stikstof of fosfaat gaat goed (max 1 deel Optiroot op 4 delen stikstof) evenals menging met de meeste fungiciden en insecticiden. Beste toepassing is voor zaaibedbereiding, mengen met herbiciden kan soms problemen geven. In geval van twijfel uw adviseur raadplegen.

Advies

De toepassing van CropActiv Optiroot wordt uitgevoerd als bodemtoepassing, midels irrigatie/fertigatie, bij dippen en dompelen en als substraatbehandeling. Bekijk het etiket voor de juiste toepassing.

Optiroot.jpg