Duurzame visie

Vitelia Agrocultuur is een handelsbedrijf in alle producten voor boom- en sierteeltkwekers, akkerbouwers, rundveehouders en loonwerkers. Wij profileren ons met trots al enkele jaren als 'Uw duurzame partner'. Door slimme samenwerkingen beschikken wij over veel inkoop- en kenniskracht die ons helpt om samen met onze klanten te werken aan de duurzaamheidsopdracht van onze sector.

Speerpunten verduurzaming

Ingegeven door de steeds veranderende wet- en regelgeving, maar vooral ook met oog voor onze omgeving en natuur en een blijvend verdienmodel gaan we samen met de telers en kwekers de uitdaging aan om:

  • Emissies verder te reduceren
  • Het geleidelijk terugbrengen van chemische middelen, door inzet van biologische bestrijders en groene middelen
  • De transitie te maken naar meer kringlooplandbouw
  • Biodiversiteit in en rondom teelten verder te stimuleren

ISO 50001 gecertificeerd

Deze duurzaamheidsopdracht begint uiteraard bij ons zelf. Daarom hebben we alle Vitelia bedrijven laten certificeren als ISO 50001 organisatie.
Deze certificering is de internationale norm voor energiemanagement. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan alle eisen in de norm. Met dit certificaat hebben we inzicht in ons energieverbruik en ontstaat een gefundeerd plan van aanpak hoe we dit de komende jaren verder terugdringen.

Toekomsbestendige huisvesting in Lottum en Hazerswoude-Dorp

Onze vestigingen in resp. Lottum en Hazerswoude zijn beiden voorzien van zonnepanelen. In 2022 hebben we een nieuwe vestiging in Hazerswoude-Dorp gerealiseerd en in gebruik genomen. Dit pand is volledig energieneutraal.
Daarnaast hebben we verregaand nagedacht over looplijnen en voorraadbeheer zodat we met maximale efficiëntie onze klanten kunnen bedienen.

Duurzame middelen, producten en innovaties

Vitelia Agrocultuur participeert en initieert jaarlijks diverse onderzoeken, veldproeven en demo's. Hierbij testen we voortdurend nieuwe middelen onder de noemer groeiverbeteraars. We testen diverse nieuwe duurzame teeltstrategiën om de sector te ondersteunen bij het reduceren van emissies en om zo de algehele CO2-footprint van de sector te verkleinen.
Een ander concreet voorbeeld van verduurzaming op productniveau zijn bijvoorbeeld onze lijn met recyclebare potten (zie video hieronder).

Opleiding en kennisdeling

Om de kennis van onze medewerkers op continu hoog niveau te houden investeren we veel in opleiding waarbij we veel samenwerken met specialistiche partners. Opleiding van adviseurs gebeurt onder meer via CropSolutions Academy en middels ons eigen interne opleidingsprogramma.
De vergaarde (praktijk)kennis delen we jaarlijks met kwekers en telers via de kennisdagen in resp. regio Lottum, regio Boskoop en regio Oost-Nederland.
Tijdens deze kennisdagen praten we telers bij over de laatste ontwikkelingen en resultaten uit onze demo's en teeltproeven.

Daarnaast organiseren we jaarlijks verschillende velddemo's en studiebijeenkomsten voor de boomkwekerij- en akkerbouwsector.
Hiermee maken we continu de verbinding met de praktijk en delen we waardevolle kennis met onze klanten en relaties.

Kortom, Wij zijn Vitelia Agrocultuur en wij zijn graag 'Uw duurzame partner'!