Vestigingen

Vitelia Agrocultuur is gevestigd in twee belangrijke teeltcentra van Nederland, namelijk Lottum en Hazerswoude-Dorp.

Locatie Lottum

Van de Nederlandse rozenproductie komt maar liefst 80% uit het Limburgse Lottum. Maar regio Zuidoost Nederland biedt meer dan dat. Zuidoost Nederland staat bekend als de sterkste gemengde teeltregio waarbij sectoren als akkerbouw en rundveehouderij een belangrijke rol spelen.

Locatie Hazerswoude-Dorp

Regio Boskoop ligt midden in het groene hart van Nederland. Van oudsher een belangrijk boomkwekerijgebied vol met watergangen en kleine slootjes.

Uw toeleverancier in heel Nederland

Vitelia Agrocultuur is geworteld in twee regio’s waar de plantaardige sector een belangrijke rol vervuld. Door onze nationale dekking en brede ervaring op het gebied van boomkwekerij, akkerbouw en rundveehouderij zijn wij in staat om u als klant in heel Nederland te voorzien van advies en producten. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Lottum en Hazerswoude-Dorp.