Onze partners

Om onze kennis- en innovatiekracht op een constant en hoog niveau te houden werken we graag samen met enkele toonaangevende partners in de boomkwekerij- en akkerbouwsector. Hieronder benoemen we enkele partners waar Vitelia Agrocultuur reeds een jarenlange relatie in de vorm van samenwerkingen kent.

CropSolutions

Vitelia Agrocultuur maakt onderdeel uit van de kennis- en inkooporganisatie CropSolutions.
Het doel van CropSolutions is om samen kennis te vergaren en verder te ontwikkelen. Daartoe wordt gezamenlijk ingekocht en kennis ontwikkeld ten behoeve van het rendement van telers en kwekers van de aangesloten bedrijven.
Hiermee ontsluiten we op een efficiënte manier actuele en innovatieve teeltkennis op het gebied van buitenteelten. CropSolutions verricht veel onderzoek in eigen beheer naar nieuwe producten en teeltstrategieën. Met name op het gebied van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars.

De aangesloten partners van CropSolutions zijn achtereenvolgens de volgende Nederlandse bedrijven en organisaties:

 • Vitelia Agrocultuur
 • Agrea
 • AgruniekRijnvallei
 • CAV Agrotheek
 • CLTV Zundert
 • CZAV
 • De Samenwerking
 • Agriant
 • Heyboer

Cultus Crop Research

Cultus Crop Research richt zich op onderzoek in de plantaardige sector.

Zij richten zich op onderzoek in alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland en kunnen ons en onze klanten ondersteunen bij de volgende zaken:

 • Deugdelijkheidsonderzoeken onder eigen GEP-erkenning
 • Proeven met statistische verantwoording
 • Demo’s en screenings
 • Uitvoeren proeven platform

Vitelia Voeders

Door de kennis van Vitelia Agrocultuur op plantaardig gebied, o.a. ruwvoer en akkerbouw, te bundelen zijn we samen met Vitelia Voeders in staat om de rundveehouder nóg completer van dienst te zijn.

De collega's van Vitelia Voeders produceren veevoeders voor kippen, varkens en koeien. Voer is van onschatbare waarde voor de gezondheid van dieren en heeft veel invloed op de smaak en samenstelling van bijvoorbeeld melk, eieren en vlees.
Vitelia Voeders maakt diervoeders die precies aansluiten bij de behoeften van de dieren in elke fase van hun leven.


VTTB

VTTB = Vereniging voor Tuinbouw Toeleveringsbedrijven. Deze verenigingstaat voor de belangen van de toeleveringsbedrijven binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. De Vereniging voor Tuinbouw Toeleveringsbedrijven kent inmiddels 15 leden en is een landelijk dekkende organisatie, waarvan de aangesloten bedrijven zich richten op het leveren van een totaalpakket voor de professionele land- en tuinbouw.