Onze teams en organisatie

Met ingang van 2019 hebben wij de inrichting van onze teams en daarmee onze organisatie opnieuw opgelijnd. Ter verduidelijking werken wij met een visual (zie hierboven) die onze teams en werkgebieden verduidelijkt.

In de afgelopen jaren hebben wij een vooraanstaande positie in de boomkwekerij weten op te bouwen. Vanuit twee vestigingen in Nederland, resp. Hazerswoude-Dorp en Lottum, is Vitelia Agrocultuur al jaren actief als servicegerichte leverancier in de boomkwekerijsector.

Om deze positie de komende jaren te versterken en om de toenemende vraag vanuit de markt naar o.a. duurzaam kweken te kunnen beantwoorden investeert Vitelia Agrocultuur continu in kennisvergroting en indien nodig in uitbreiding van onze teams.
In bovenstaande afbeelding stellen wij graag onze teams en regio's aan u voor.

Het onderdeel onderzoek, bekend onder de naam Cultus Crop Research, opereert onder de vlag van Vitelia Agrocultuur.
Cultus Crop Research is gespecialiseerd in effectiviteits- en selectiviteitsonderzoek aan gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biostimulanten en teeltstrategieën. Dit kunnen bestaande toegelaten stoffen zijn of nieuwe producten en strategieën die bijdragen aan een duurzame teelt van gewassen.

Vitelia Agrocultuur beantwoordt al uw teelt- en productvragen primair vanuit de kennis en expertise binnen de teams. Daarnaast werken wij samen met een aantal teeltadviesbedrijven.