Onze teams en organisatie

In de afgelopen jaren hebben wij een vooraanstaande positie in de boomkwekerij weten op te bouwen. Vanuit twee vestigingen in Nederland, resp. Hazerswoude-Dorp en Lottum, is Vitelia Agrocultuur al jaren actief als servicegerichte leverancier in de boomkwekerijsector. Daarnaast zijn we al jaren de vertrouwde partner voor akkerbouwers, loonwerkers en rundveehouders in de regio's Limburg en Oost-Brabant.

Om deze positie de komende jaren te versterken en om de toenemende vraag vanuit de markt naar o.a. duurzaam kweken en telen te kunnen beantwoorden investeert Vitelia Agrocultuur continu in kennisvergroting en indien nodig in uitbreiding van onze teams.
In onderstaande afbeelding stellen wij graag onze teams en regio's aan u voor.

Het onderdeel onderzoek verricht Vitelia Agrocultuur samen met haar partner Cultus Crop Research. Cultus Crop Research is gespecialiseerd in effectiviteits- en selectiviteitsonderzoek aan gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biostimulanten en teeltstrategieën. Dit kunnen bestaande toegelaten stoffen zijn of nieuwe producten en strategieën die bijdragen aan een duurzame teelt van gewassen in alle sectoren.

Vitelia Agrocultuur beantwoordt al uw teelt- en productvragen primair vanuit de kennis en expertise binnen de teams. Daarnaast werken wij samen met een aantal teeltadviesbedrijven.