Gewasbeschermingsmonitor

Iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of in zijn bezit heeft is verplicht om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. De monitor moet binnen twee maanden na de afronding van de teelt/teeltjaar zijn ingevuld. Bij een controle moet u beschikken over een tijdig ingevulde gewasbeschermingsmonitor. Zorg er dus voor dat de monitor voorzien is van een datum en ondertekening.

Met de gewasbeschermingsmonitor kan je als kweker bijhouden welke maatregelen je neemt, naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Inzet van natuurlijke vijanden of mechanische onkruidbestrijding maar ook het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze, uitgangsmateriaal en emissiebeperkende maatregelen worden vastgelegd in de gewasbeschermingsmonitor.