Overige sectoren

Naast de sectoren boomkwekerij, akkerbouw, rundveehouderij en loonwerk kunnen wij ook een belangrijk rol spelen in vele andere sectoren in de plantaardige sector. Zo beleveren wij tal van vaste plantenkwekers, hoveniers, sierteelt onder glas, bloembollenkwekers maar ook vollegronds groentetelers.

Wij bieden ook voor deze sectoren een breed assortiment. Producten die wij kunnen bieden zijn onder andere gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en benodigdheden vanuit ons productassortiment voor de boomkwekerij, akkerbouw, rundveehouderij en loonwerk.