Duurzaam telen

Biostimulanten worden steeds meer via bladbespuiting toegepast. Dat het nut heeft is inmiddels wel duidelijk, natuurlijk is voeding via de wortels efficiënter, maar bladvoeding helpt de plant bij tekorten en door de stressmomenten.

Hoe neemt de plant de meststoffen op?

Eigenlijk is het nog niet eens helemaal duidelijk. Via de huidmondjes is een algemene gedachte, echter dit is niet helemaal duidelijk. Huidmondjes hebben als functie ademhaling en verdamping. Dus in gas- of dampvorm vind er uitwisseling plaats. Lastig als je vloeibaar meststoffen toedient, maar toch blijkt uit onderzoek dat ze een rol hierin spelen. De grootste opname vind plaats via de waslaag op het blad, deze kan bladmeststoffen doorlaten via een plantfysiologisch proces. Hieruit kan je ook concluderen dat de plant zelf de bladopname als een ‘reserve’-systeem heeft ingebouwd in tijden van stress. Een natuurlijk proces dus.
Bladmeststoffen omzeilen dus de weg via de wortel en worden direct opgenomen via het blad van de plant. Bladmeststoffen op basis van oplosbare zouten lossen goed op. Ze werken zeer snel, maar ze werken ook kort. Denk hierbij aan sulfaten (bijv. magnesiumsulfaat) of nitraten (bijv. mangaannitraat).
Suspensies zoals carbonaten worden wat trager opgenomen, maar werken daarentegen ook langer (bijv mangaancarbonaat of de Foliplus Amino NPK).

Belangrijk is dat het nutriënt dat je wil geven ook opneembaar moet zijn, sommigen zijn reactief en reageren snel in de tankmix tot onoplosbare vormen (bv ijzer en koper). Deze hebben dan ‘bescherming’ nodig, dit kan in de vorm van chemische chelaten. Het chelaat houdt het nutrient-ion in oplossing en dus opneembaar, bv koperchelaat.
Een andere ‘beschermingsvorm’ is via organische complexvormers, denk aan citraat of lignosulfaat. Beter afbreekbaar dan chelaten en dus sneller opneembaar, voor bladbemesting prima geschikt, bv de Foliplus ijzer.
Nutrienten als bv mangaan, magnesium en zink zijn niet reactief en hebben geen ‘bescherming’ nodig.

De meeste bladmeststoffen hebben een zuurgraad die de pH van het blad benaderd (pH 5,5). Daardoor zal het blad makkelijker tot opname over gaan. Na langdurige droogte vormt een blad een dikke waslaag, spuit onder die omstandigheden het liefst ’s morgens vroeg.
Natuurlijk moet de plant wel genoeg vitaal staan om tot opname over te gaan.

Nut

Omdat bladbemesting snel effect geeft (vaak al binnen 1 week), is de duurwerking vaak kort. Herhaling is nodig om de aanvoer van nutrienten constant te houden. Toepassing is dan ook bij momenten dat er geen of weinig opname door de wortels mogelijk is (hoge pH, droogte, ..) om het gewas aan de groei te houden en/of op kleur te houden. Maar ook om een partij planten op kleur te brengen vlak voor levering.
Bladmeststoffen zijn optimaal geschikt om in kleine hoeveelheden voedingsstoffen toe te dienen. Met name spoorelementen kunnen op deze manier uiterst snel, effectief en veilig worden aangeboden aan de plant.
Bladbemesting met een (spoor)element is het effectiefst in de volgende gevallen:

 • (te) lage beschikbaarheid in de bodem door onvoldoende voorraad
 • slecht functioneren van het wortelstelsel door droogte, tekort aan zuurstof of aantasting door ziekten en plagen
 • verdringing aan de wortel door te hoge concentraties van andere nutrienten (antagonisme)
 • te hoge of lage bodem-pH

De combinatie met biostimulanten wordt ook gemaakt, vaak is voor deze middelen ook opname nodig.

“Denk hierbij aan zeewierextract wat de weerbaarheid verhoogt, of aminozuren die de plant uit een stressmoment kunnen halen. De combi met voedingselementen is dan perfect voor de plant”

Waterkwaliteit

Ook bij bladbemesting is het water wat je gebruikt belangrijk! Hard water kan de werking van de meststof beïnvloeden. Meest geschikt is regenwater, let op met bronwater. Zorg voor een pH tussen de 5 en 6. Gebruik anders een waterconditioner om de pH op peil te brengen.
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om naast de juiste dosering ook rekening te houden met temperatuur en luchtvochtigheid. Spuit alleen bladmeststoffen onder de 25 graden Celsius en bij een luchtvochtigheid van 70 – 90%. Vaak is dit aan het begin of einde van de dag.

Mengbaarheid

Bladmeststoffen zijn mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Mengen met contactherbiciden wordt niet aangeraden.

Foliplus bladmeststoffen

Foliplus bladmeststoffen kunnen ook preventief worden toegepast. Hiermee worden niet alleen gebreksverschijnselen maar ook groeiremming voorkomen. Ze zijn speciaal geselecteerd op gewasveiligheid, stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en optimale bladopname. Spoorelementen kunnen hierdoor snel, effectief en veilig worden aangeboden aan de plant.

Enkele Foliplus producten

 • Foliplus Zwavel: Elementaire zwavel, werkt plantversterkend
 • Foliplus Koper: vult koper tekort aan en werkt plantversterkend
 • Foliplus Ijzer: Uitstekend opneembaar ijzer, met organische complexvormer
 • Foliplus Vitaal: Koper, zink en mangaan. Aanvulling van essentiële spoorelementen, werkt plantversterkend
 • Foliplus Supremo: Complete bladmeststof met calcium, magnesium, mangaan, borium en molybdeen
 • Foliplus Fosfaat: Toepassen bij eerste groei als fosfaat uit de nog koude bodem minder opneembaar is
 • Foliplus Amino NPK: NPK met aminozuren en zeewierextract voor goede opname als de plant vanwege stress slecht weg staat te groeien