Bremmer Boomkwekerijen uit Waddinxveen

Als we op een zonnige dag het terrein van Bremmer Boomkwekerijen oprijden, is het duidelijk dat we hier te maken hebben met coniferenspecialisten pur sang! In het frisse kantoor van Bremmer Boomkwekerijen ontmoeten we de neven Paul en Cornelis Bremmer. Vanwege de stroom aan bestellingen besluit Cornelis verder te gaan met zijn werkzaamheden.

Het bedrijf: Bremmer Boomkwekerijen V.O.F.
In gesprek met: Paul Bremmer (41 jaar): getrouwd, vader van 4 zonen en 3 dochters Cornelis Bremmer (31 jaar): getrouwd, vader van 2 zonen en 1 dochter
Bedrijfsomvang: containerveld 10 hectare
Medewerkers: 20 fte’s
Jaarlijkse productie: 650.000 planten


Paul vertelt dat het bedrijf in 1929 is ontstaan en de wortels in de Geerpolder van Hazerswoude liggen. De grondlegger, Cor Bremmer, is het bedrijf toen begonnen met het kweken van rozen. Al enkele generaties lang worden de bedrijfsactiviteiten opgevolgd en verder uitgebreid. Zo zijn in de jaren ’60 de activiteiten voorgezet in Waddinxveen op een perceel dat niet met de auto of tractor te bereiken was. In die periode werden de meeste producten aan en afgevoerd met een schouw (bootje). En naast de huidige werkzaamheden van Paul en Cornelis hebben ook Paul’s zonen, Piet en Jaap, grond gekocht in de omgeving van het huidige bedrijf. Piet en Jaap zijn als een van de eerste kwekers begonnen met het kweken in pot. Door pionierswerk succesvol geworden.

Huidige generatie
Paul vertelt dat hij in 1993 is begonnen op het bedrijf van zijn vader.
“Ik zag hier toekomst in en ben in 1995 zelf partner geworden. Ondertussen werkten we al jaren samen met mijn ooms en verdeelden we het assortiment.” Cornelis werkte ondertussen ook al bij zijn vader. In 2006 zijn de bedrijven samengevoegd en vanaf 2010 hebben Cornelis en ik, samen het bedrijf overgenomen en zitten onze ouders niet meer in het bedrijf.

Verdeling van verantwoordelijkheden
“Hoe is het om als neven het bedrijf te runnen?” vraagt Aad Luijnenburg, verkoopadviseur bij Vitelia Agrocultuur. “We kunnen goed met elkaar overleggen en hebben een goede taakverdeling. Cornelis is gericht op teelttechniek, gewasbescherming en onderhoud van alle installaties en terreinen. Ik ben verantwoordelijk als algemeen directeur voor de bedrijfsvoering en ik krijg energie van het ontwikkelen van nieuwe concepten, producten en technieken. We hebben iedere twee weken een MT-overleg waar onze medewerkers Pieter Verweij (verantwoordelijk voor afzet) en Martin Arends (teeltchef) bij betrokken zijn. Hier bespreken we zaken waar we tegen aanlopen en de strategie voor de toekomst”, aldus Paul.

Ontwikkeling specialisatie
“In het verleden hebben we naast coniferen ook diverse andere gewassen zoals Pernettia’s, tuinhedera’s en heesters gekweekt. We merkten dat specialisme en een selectieve productgroep goed werkt. Nadat Cornelis en ik samen zijn gegaan hebben we hard gewerkt aan specialisatie in coniferen. Inmiddels hebben we gekozen voor een zeer breed assortiment conifeerachtige gewassen en mogen we ons echt coniferenspecialist noemen. Op dit moment hebben we een assortiment van meer dan 100 leverbare soorten.”

Samen zorgen voor tevreden klanten
Paul en Cornelis zijn dankbaar dat hun bedrijf de afgelopen jaren gegroeid is tot een bedrijf van 10 hectare in producten. Paul vertelt vol trots: “Met alle terreinen en watergangen komen we tot twee locaties van 17 hectare in totaal. Wel blijft de bodemdaling in dit gebied een uitdaging. Elk jaar moet een gedeelte van het containerveld worden vernieuwd of een pad worden opgehaald. Echter blijven we vanwege de voordelen in dit mooie gebied toch hier kweken. Door onze hoge mate van automatisering worden veel handelingen machinaal gegaan. Dit zorgt voor een hoge verwerkingssnelheid. We hebben een 25 meter brede eenzijdige spuit laten ontwikkelen om niet afhankelijk te zijn van een loonwerker voor het spuiten van de gewassen. We hebben 15 medewerkers in vaste loondienst. Ons personeel weet wat wij verwachten en samen zorgen we voor tevreden klanten.”

Onderscheidend in de sector
Paul vertelt dat de haagconiferenmarkt vraagt naar een betere kwaliteit, een breed assortiment en een breed pallet aan maatvoeringen.
“Wij beschikken over een hoge voorraad, wat zorgt voor leverbetrouwbaarheid. Dit is ons onderscheidend karakter in deze sector.”
Paul: “We zijn blij dat we altijd voor een hoge kwaliteitsstandaard hebben gekozen. We voorzien continu in actuele en uitgebreide productinformatie met goede foto’s. Zo vullen we voor klanten met webshops content, foto’s en voorraadinformatie. Door de blijvende vraag van klanten kunnen we doorgroeien in ons brede aanbod.”

Volledige focus op het kweken
De afzetmarkt betreft voornamelijk de handel en retailkanalen richting tuincentra en groenvoorziening. De neven zijn er trots op dat zij voor het hogere segment groenvoorzieners goede en forse potgekweekte taxussen mogen kweken. “We hebben zeer bijzondere soorten in het assortiment die nauwelijks ergens anders gekweekt worden. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in software waardoor we ingespeeld hebben op het snel picken van orders voor dagelijkse bestellingen.” De dagelijkse logistiek is uitbesteed waardoor ze zich volledig kunnen focussen op het kweken van coniferen en de dagelijkse verkoop.
Paul vult nog aan: “Tevens werken we zo min mogelijk met gewasbescherming en voldoen we aan de MPS-certificering. Dit zorgt voor een lagere belasting van het milieu. We zijn Christen en voelen ons afhankelijk van God. We dragen dit graag uit in ons doen en laten. Zo hebben we twee Wajong-medewerkers in dienst en hechten veel waarde aan bid- en dankdagen. Deze dagen zijn we dan ook gesloten. Onze klanten respecteren en waarderen dit.”

Toegevoegde waarde van Vitelia
Op de vraag hoe zij tegen Vitelia aankijken antwoordt Paul: “We zien Vitelia als een brede servicegerichte toeleverancier en zijn blij met de adequate orderafhandeling. Producten worden altijd netjes bezorgd, er is nooit gedoe over leveringen en vragen worden door de buitendienst snel en concreet beantwoord. Het serviceniveau ligt echt hoog! Mede daarom zijn we lid van de coöperatie, een stuk loyaliteit aan de organisatie.”

Toekomst
“Als we aan de toekomst denken zijn we bezig met het ontwikkelen van onderhoudsvrije bomen en gewassen die interessant zijn voor de klant van nu. We houden ons bezig met concepten voor haagconiferen en andere soorten zodat ons programma bij afnemers nog duidelijker wordt. De vraag naar grotere planten neemt toe, ook hiervoor zijn we ons assortiment aan het uitbreiden. We gaan door waar we mee bezig zijn en de hoge kwaliteitsstandaard blijft ons belangrijkste bedrijfskenmerk. Met de continue groei in ons marktsegment hebben we nog uitbreidingsplannen genoeg”, lacht Paul.