Gebr. Van der Salm BV

Als we het hoofdterrein van Gebr. Van der Salm in Boskoop oprijden, is het meteen duidelijk dat we hier te maken hebben met een strak georganiseerde bedrijfsvoering. De mooie afleverlijnen en strakke opstelling van gewassen en verpakkingen verraden dat automatisering hier eerder een standaard dan bijzonder te noemen is. In de hal van het bedrijf ontmoeten we Paul van der Salm en Ruud Veelenturf. Paul is medeoprichter en eigenaar van het bedrijf. Ruud is hoofdverantwoordelijke productie en teelt.

Het bedrijf: Gebr. van der Salm BV te Boskoop
In gesprek met: Paul van der Salm (48), getrouwd en vader van 3 zonen
  Ruud Veelenturf (25), samenwonen en vader van 2 dochters
Bedrijfsomvang: 100+ hectare (Nederland en Portugal)
  170 medewerkers
  Jaarlijkse producten: 36 miljoen eenheden
  11 productielocaties in Nederland en 1 in Portugal

 

"Wij hadden niet veel met school, we waren gewend om te werken"

Paul vertelt dat hij samen met zijn broer Hans op jonge leeftijd het bedrijf heeft opgericht. Op 19-jarige leeftijd was zijn eerste kas gebruiksklaar. Paul vertelt: “In de beginjaren zijn we gestart met de teelt van onder andere klimplanten en coniferen, een breed ‘Boskoops assortiment’”. De beide broers hadden niet veel met school en waren gewend om te werken. “De keuze is opmerkelijk omdat mijn familie geen roots heeft in de boomkwekerij of tuinbouw”, zegt een trotse Paul. Hun eerste kwekerij was aan de Rijndijk waarna het bedrijf verhuisde naar de Kooiweg 32 in Boskoop. Direct bij de start van het bedrijf is er jaarlijks fors geïnvesteerd in teeltsystemen, afleverlijnen en teeltrobots.

Paul: “In 2000 hebben wij vervolgens de huidige hoofdlocatie aan de Kooiweg 15 aangekocht. Vanaf dat moment hebben we forse stappen gemaakt in de automatisering van de organisatie. Wij hebben sterk geautomatiseerde kassen gebouwd en laaddocks aangelegd. Dit was de basis voor de sterke groei van ons bedrijf.”

“In 2001 zijn wij begonnen met de teelt van lavendel in Portugal. Uitgangspunt was om als een van de eerste kwekerijen met een bloeiende lavendel op de markt komen. Deze keuze is nog steeds succesvol. De kwekerij in Portugal hebben we dan inmiddels ook overgenomen”, vervolgt Paul zijn verhaal.
De volgende stap werd de oprichting van firma De Bent in samenwerking met Wansinck BV in 2002.
In dit bedrijf wordt in de volle grond buxus, ilex en conica gekweekt. Het bedrijf is gegroeid naar 18 hectare volle grond en 3,5 hectare containerteelt.

3 mei 2007 is een zwarte dag voor het bedrijf. Hans van der Salm komt door een verkeersongeval in Portugal om het leven. Mede door zijn visie, inzet en persoonlijkheid is Salm Boskoop uitgegroeid tot een groot, modern en innovatief bedrijf waar alle medewerkers trots op zijn.

Onderscheidend assortiment

We praten verder met Ruud Veelenturf, hij vertelt enthousiast over het onderscheidende assortiment. “Al snel na de start van het bedrijf zijn we begonnen met het kruisen en ontwikkelen van eigen lavendelsoorten. Deze soorten zijn harder, beter transporteerbaar, minder ziektegevoelig en hebben een mooiere en langere bloei dan de lavendelsoorten die vrij verkrijgbaar zijn.

In 2001 zijn we begonnen met de teelt van lavendel in Portugal

We hebben in de Greenport Boskoop een proeflocatie voor kruising en opkweek ingericht en zoals het er nu naar uitziet komen we de aankomende jaren weer met nieuwe exclusieve soorten op de markt”, aldus Ruud.
Al jaren wordt er voor diverse afnemers ook sierfruit en Gaulteria’s voor het najaarsseizoen geteeld. Zo is er jaarrond een mooie afzet en vlakke arbeidsspiegel voor de medewerkers. Bij de vraag wie hun klanten zijn, komt de ware aard van het bedrijf naar boven. Paul en Ruud lichten nadrukkelijk toe dat iedere klant er één is. “We beleveren grote ketens en retailorganisaties, maar ook de lokale supermarkt, woonboulevard of plantenverkoper. Geen klant is ons te groot of te klein!”

Duurzaam kweken

Als we vragen hoe de organisatie van deze enorme en intensief beteelde oppervlakten georganiseerd zijn, komen we er snel achter dat Ruud hier de touwtjes in handen heeft. Ruud verteld: “Om alles in goede banen te leiden ben ik een aantal jaren geleden als eindverantwoordelijke voor de teelt aangesteld. Samen met Paul en de afdeling verkoop plannen we de totale productie. Daarnaast maak ik de stekplanning. Het stek maken we deels intern op onze locatie in Portugal en de rest wordt door externe stekbedrijven wereldwijd geproduceerd. De kwaliteitscontrole en de logistiek hiervan voeren we zelf uit.

“Als bedrijf willen we voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Niet om de term te kunnen gebruiken of misbruiken maar omdat dit een eigen doelstelling is. Om aan te tonen dat we hier een proactief beleid in hebben, nemen we regelmatig bladmonsters om de residuen van de gebruikte middelen aan te tonen. Bovendien heeft er in onze sector de afgelopen jaren een behoorlijke verandering plaatsgevonden op het gebruik en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Doordat we de kennis in huis hebben, kunnen we hier in goed in meespelen. Omdat we veel leveren aan grote retailketens in Europa en daarbuiten krijgen we veel bovenwettelijke eisen opgelegd. Door een nauwkeurig track en trace systeem zijn we in staat om actuele gegevens te verstrekken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt. Sinds 2017 zijn we MPS Product Proof (product zekerheid), dat wil zeggen dat we door middel van onafhankelijk genomen residu monsternames transparant aantonen dat onze producten vrij zijn van ongewenste residuen.

Als bedrijf willen we voorop lopen op het gebied van duurzaamheid

Veel certificeringen

Doordat we zo veel mogelijk werken met eigen genetica, resistent voor ziektes en schimmels, was bij ons het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen al heel laag. Bovendien hebben we in 2017 geïnvesteerd in duurzaamheidscertificeringen en zijn we op dit moment een van de meest vooroplopende bedrijven met hoge mate van certificeringen. Zo zijn we in het bezit van MPS A+, MPS-GAP, MPS-Socially Qualified certificaten en sinds vorig jaar dus ook MPS-Product Proof.” Ook neemt Van der Salm deel aan het Chain Transparency project van FSI (www.fsi2020. com) waar een groep kwekers onderzoekt waar residuen in de sierteelt vandaan komen met als doel totale ketentransparantie. Wat moet leiden tot het verlagen van gewasbeschermingsmiddelengebruik en toxiteit.

Hoog in het vaandel

Paul besluit: “We zijn zeer tevreden met Vitelia Agrocultuur als leverancier. Alle benodigde producten worden snel en correct geleverd. Tevens levert Cultus Agro Advies (100% dochter van Vitelia Agrocultuur) een absolute toegevoegde waarde als sparringpartner op het gebied van gewasbescherming, wat bij ons hoog in het vaandel staat.”