Snelle levering door heel Nederland

Totaal leverancier

Vakkundig advies door onze adviseurs

Uw kennispartner in de plantaardige sector

 Basta en Finale
Basta en Finale

Met dit bericht willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de laatste uitlevering van Basta en Finale in januari 2019 plaats zal vinden.

Omdat de laatst geplande productie binnenkort wordt opgestart, willen we graag vóór 10 september a.s. uw opgaves ontvangen van de hoeveelheden Basta en Finale die u nog voor het resterende gebruiksjaar 2018 én voor het gehele seizoen 2019 wilt bestellen.

Hoe kunt u bestellen?

De hoeveelheid voor gebruik in 2018 zullen wij uitleveren zodra u dat nodig heeft. De hoeveelheid voor gebruik in 2019 en het resterende deel van het gebruik voor 2018 zullen wij uitleveren in januari 2019.

Achtergrondinformatie 
Dit voorjaar hebben wij u geïnformeerd dat de toelating van glufosinaat-ammonium helaas eindigt per 31 juli 2018. Dit heeft tot gevolg dat de toelatingen van Basta en Finale in Nederland inmiddels geëindigd zijn.
Voor beide producten is het einde van de aflevertermijn door de Ctgb op 31 januari 2019 gezet en het einde van de opgebruiktermijn op 31 januari 2020; gebruik is dus nog mogelijk gedurende het gehele seizoen 2019.
De ruime respijttermijnen bieden de verschillende sectoren de mogelijkheid om de overgang naar alternatieven zo soepel mogelijk te laten verlopen.