Kweken in harmonie met de natuur

Van den Berk Boomkwekerijen is gespecialiseerd in het kweken van laanbomen, coniferen, vormbomen, rhododendrons en solitaire bomen en struiken. Het enorme assortiment bestaat uit 1.600 soorten en cultivars, en al deze verschillende bomen en heesters worden in grotere tot zeer grote maten gekweekt.

Het bedrijf: Van den Berk Boomkwekerijen, Sint Oedenrode
Bedrijfsomvang: 450 hectare vollegrond
Producten: Meer dan 1.600 boomsoorten
In gesprek met: Dennis Smarius - productiemanager

Met de derde generatie aan het roer is het familiebedrijf letterlijk en figuurlijk diep geworteld in de vruchtbare gronden van Midden-Brabant. Het bedrijf bestaat dit jaar 80 jaar en de productie strekt zich inmiddels uit over ongeveer 450 hectare.

Vakbekwame medewerkers

We zitten om tafel met Dennis Smarius, productiemanager bij Van den Berk Boomkwekerijen. Dennis is ruim 10 jaar werkzaam bij het bedrijf en heeft de verantwoordelijkheid over het aansturen van de teelt en de interne logistiek. Bij een bedrijf met deze omvang, is het belangrijk om een goede samenwerking met al je collega’s te hebben. Goede vakbekwame medewerkers waar je alle werkzaamheden aan kunt toevertrouwen zijn cruciaal en tegelijkertijd zelf zorgen dat je de helicopterview houdt.

Het is mei, de laatste bomen met kluit hebben het bedrijf verlaten. Voor Vitelia Agrocultuur alweer de tijd om de kluitbenodigdheden voor het volgend rooiseizoen door te nemen. Een uitdagende taak dit jaar omdat Vitelia de boomkorven en jute importeert vanuit Azië.

Lastige omstandigheden

Een juiste afstemming is van groot belang, bedrijven worden groter, het volume groeit en de omstandigheden in China worden lastiger. Zeker nu we ook nog te maken hebben COVID-19.
Om de producten in deze volumes in de diverse maatvoeringen naar Europa te halen en te zorgen voor een goede voorraad, is afstemming met je klanten een pre. Aldus Erik Jeucken die verantwoordelijk is voor de inkoop binnen Vitelia Agrocultuur en tevens de verkoop bij Gebr. van den Berk verzorgt.

Dennis geeft aan dat de corona tijd ook aanpassingen binnen het bedrijf van de Gebr. van den Berk vergde. Eerst zorgen dat je personeel verantwoord kan werken. Zo werden er looproutes binnen het bedrijf gemaakt, spatschermen in vervoermiddelen en natuurlijk handhaaft men de 1,5 meter afstandsnorm. Op het gebied van de afzet kwam het virus op het verkeerde moment. Half maart is de piek in de afzet van laanbomen en door het virus werden veel orders verschoven. We leveren veel aan gemeenten en grotere projecten binnen Europa. Als landen op slot gaan worden de opdrachten opgeschoven. Met als gevolg datwe de bomen nog een teeltseizoen op het bedrijf hebben, maar we hopen deze in de herfst alsnog uit te kunnen leveren. Jammer want het seizoen zat in een juiste flow.

Duurzame teelt

We lopen een ronde over de kwekerij samen met Stephan Evers teeltspecialist duurzame teelt bij Vitelia Agrocultuur. We kijken wat er op het gebied van duurzame teelt mogelijk is op het bedrijf van de Gebr van den Berk. Dennis vertelt ons dat duurzaamheid bij het boomkwekerijbedrijf hoog in het vaandel staat.

Bomen zijn een levend product en een gezonde duurzame productie kan in onze ogen uitsluitend voortbestaan wanneer dat in goede harmonie met de natuur gebeurt. Wij hechten dan ook veel belang aan een duurzame en milieubewuste kweek van bomen. Onze doelstelling is om het hoge niveau biodiversiteit dat we op en om onze percelen reeds hebben, te handhaven en waar mogelijk nog verder uit te breiden.

De manier om dit te bereiken is door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare sterk terug te brengen. Inmiddels hebben wij één van de laagst gemeten verbruiken per hectare. Het is belangrijk om te zorgen voor een gevarieerde aanplant, die diversiteit op de percelen brengt. Braakliggende percelen inzaaien met Japanse haver en grasstroken tussen de bomen.

Droogte

Een toenemend probleem is zonnebrandschade op de stammen van de bomen. Dit komt door de hoge lichtinstraling en vaak een tekort aan vocht in het voorjaar. Er is nog weinig schaduw in de percelen doordat er nog weinig bladmassa is. Dennis ziet dit als een bekend maar toenemend probleem. We kunnen de stammen inpakken met cocosmatten maar zoeken zeker nog naar meer alternatieven.

Stephan geeft aan dat Vitelia Agrocultuur veel resultaat heeft gehaald uit de proeven die R&D partner Cultus Crop Research afgelopen jaar heeft gedaan. We zien dat we in de huidige zomers steeds verder komen middels een aanpak met zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen. Maar het blijft anticiperen, ieder jaar is anders.

In de huidige droge periodes wordt gezorgd dat de nieuwe aanplant wordt beregend. Deze bomen met een diameter van 12-14 mogen niet uitdrogen en dienen snel te wortelen in de nieuwe bodem. Vroeger kenden we nog percelen waar we uitval hadden omdat de bomen te lang nat stonden. Daar hebben we de afgelopen jaren geen last van gehad.

Een verdere rondgang over de kwekerij, die behoort bij de grootste boomkwekers van Europa, is indrukwekkend. Het is overduidelijk, hier wordt ondernemerschap vereist en moet men nu al anticiperen op wat de markt over 10 jaar vraagt. Vitelia Agrocultuur zal hier ook de komende jaren graag haar steentje aan bijdragen.