M. Schreurs Agriculture BV, Koningslust

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de akkerbouwers. Veel gewassen hebben geleden onder de droge en hete zomer. De regen die sinds lange tijd valt, als we het erf van Marcel Schreurs oprijden, is dan ook meer dan welkom.

Het bedrijf: M. Schreurs Agriculture BV, Koningslust
In gesprek met: Marcel Schreurs
Gezin: Marcel Schreurs (53) gehuwd met Rianne (53)
Kinderen: Inge (27), Marthe (26) en Elle (25)
Bedrijf: 85 hectare akkerbouw (aardappelen, bieten, zaaiuien, maïs,
pastinaken en stamslabonen). Daarnaast doet Marcel loonwerk (spuiten)

In de consumentenprijs zie ik de arbeid van de teler niet terug

In Koningslust ligt het bedrijf van de familie Schreurs. Het bedrijf is gevestigd aan de Koningstraat, langs Huize Savelberg waar vroeger de broeders van de Heilige Joseph waren gehuisvest. De plek waar het akkerbouwbedrijf van de familie Schreurs is gevestigd was in het verleden de boerderij van deze orde, een groot gedeelte van de grond wordt nog steeds van de broeders gepacht.

Liever niet naar de polder

Marcel: “De boerderij was vroeger een werkkolonie van de broeders van de Heilige Joseph. De werkzaamheden werden destijds uitgevoerd door mensen die in de reclassering zaten. Nadat de broeders over waren gegaan op de verzorging van geestelijk gehandicapten werd na een korte periode met personeel ervoor gekozen de boerderij te verpachten.” Marcel gaat verder: “Mijn vader had in 1968 een boerderij in Horn waar hij moest uitwijken omdat deze midden in het dorp lag. Ondanks dat het niet de voorkeur van mijn moeder had, waren er plannen om naar de Noordoostpolder te verhuizen. Toen vader te horen kreeg dat de boerderij van de broeders hier in Koningslust vrij kwam, was de keuze snel gemaakt. Mijn ouders begonnen hier met een melkveehouderij met een beetje akkerbouw op 40 hectare grond.”

Geen seconde spijt

“In 1987 ben ik in de maatschap gekomen, mede omdat mijn vader voor een gedeelte werd afgekeurd. Tot 2000 hebben we samen in de maatschap gezeten, waarna ik het bedrijf volledig heb overgenomen. Op dat moment had ik twee opties: melkquotum kopen en een stal bouwen om de melkveetak uit te breiden óf stoppen met melkvee en de akkerbouwtak uitbreiden.Ik had geen zin om te investeren in melkquotum.

Investeren in ‘lucht’ leek me niet verstandig en daarnaast bleef mijn bedrijf dan toch nog te klein.

De keuze viel dus op akkerbouw en van deze beslissing heb ik geen seconde spijt gehad”, aldus Marcel.

Win-win voor beide partijen

“In 2003 hebben we de oude stal gesloopt, waarvoor een nieuw woonhuis en loods is terug gekomen. Naast het runnen van mijn eigen bedrijf heb ik altijd bij een loonwerker in de buurt gewerkt en de gewasbescherming voor de klanten van de loonwerker uitgevoerd. Op dit moment heb ik daarnaast ook zelf klanten waar ik de spuitwerkzaamheden voor verricht en aardappelen poot. Ik zoek altijd naar samenwerkingen; het ruilen van kennis, grond en arbeid. Zo werk ik samen met veehouders en akkerbouwers uit de buurt.Investeren in 'lucht' leek me niet verstandig en daarnaast bleef mijn bedrijf dan toch nog te klein

Ik teel bijvoorbeeld voor een tuinder pastinaken, dit is geen waardplant voor bepaalde aaltjes en het gewas past goed in mijn bouwplan. Verder ruil ik grond met veehouders. Ik scheur het grasland en zet er vervolgens aardappelen op. In de herfst kan de veehouder weer gras inzaaien. Dit is win-win voor beide partijen: ik heb schone grond om aardappelen te telen en de veehouder kan evengoed de mest uitrijden en in het najaar onder gunstige omstandigheden grasland inzaaien. Ook voordelig voor beide partijen is dat de veehouder bij mij extra drijfmest kan afzetten.”

“Naast de samenwerking met enkele veehouders werk ik ook samen met een bloemkool- en preiteler. Het voordeel bij deze teelten is dat aardappelopslag makkelijk bestreden kan worden, dit past dus wederom goed in mijn bouwplan.”

Het belangrijkste bij ruilen is dat je goede afspraken maakt en dat beide partijen er voordeel van hebben. Het is geven en nemen.

Op zoek naar een andere bedrijfsvorm

Marcel vervolgt: “Ik doe alle werkzaamheden alleen, mijn drie dochters en Rianne werken of studeren allemaal in de zorg, dus opvolgers heb ik niet. Ik heb wel mijn eigen visie voor de toekomst. Ik beschik over vakkennis, voldoende grond en heb een modern machinepark. Dit wil ik inzetten. Waar ik vanaf wil is dat je als teler wel alle teeltrisico’s hebt maar deze niet kunt doorberekenen. In de consumentenprijs is de productprijs van de teler nog maar een minimaal gedeelte. Iedere schakel in de keten na de teler verdient bij schaarste of overschot, alleen de teler zelf niet.Het belangrijkste bij ruilen is dat je goede afspraken maakt en dat beide partijen er voordeel van hebben

Dat risico hoeft in de toekomst voor mij niet meer. Ook groeien is niet langer een ambitie, want dan kan ik de werkzaamheden niet meer in mijn eentje af.” Daarom wil Marcel zijn bedrijf in de toekomst onderbrengen in een andere vorm. Voor groeiende bedrijven die zoekende zijn naar grond en arbeid, hoopt hij een interessante partner te kunnen worden.

Sparringpartner

“Vitelia Agrocultuur is voor mij een ideale sparringpartner. Adviseurs Pascal Kleeven en Arjan Geerets bezoeken mij regelmatig en dan wisselen we kennis uit. Dit werkt voor mij zeer prettig. Op deze manier kan ik de teelt van A tot Z verzorgen. Ik heb, om elkaar scherp te houden, altijd twee toeleveranciers gehad. Toen deze gingen fuseren ben ik op zoek gegaan naar een andere partij. Ik ben vervolgens in contact gekomen met Vitelia Agrocultuur. Tot op heden een zeer verstandige keuze. Zij leveren tijdig, werken proactief, hebben een vaste chauffeur en het is een bedrijf dat de regio kent en dat over de nodige kennis beschikt,” aldus een tevreden Marcel.