“Onze kwekerij kan terugkijken op een lange en rijke historie”

Welkom bij Boomkwekerij Out in Hazerswoude. De kwekerij wordt gerund door Hendrik en Jan Out. De eerstgenoemde moet oom tegen Jan zeggen. De kwekerij is een echt familiebedrijf, waar na de toetreding van Hendrik alweer de derde generatie aan het roer staat. Naast Hendrik en Jan is ook de vrouw van Jan actief in het bedrijf, zij verzorgt de administratie binnen de kwekerij.

 Het bedrijf: Boomkwekerij Out, Hazerswoude
 Bedrijfsactiviteiten:

Sierheesters, met name Buddleja, Syringa, Salix, Hebe Addenda, Hypericum Miracle

 Bedrijfsomvang:

1- 4 FTE en 10 flexwerkers, 4 ha containerteelt, 2 ha vollegrond teelt en 2 ha kassen

 In gesprek met:

Hendrik (41) en Jan (63) Out

Betrouwbaarheid is voor ons een hele belangrijke drijfveer om zaken met elkaar te doen

De kwekerij kent zijn oorsprong in 1934, toen de opa van Hendrik en vader van Jan zijn eerste ondernemersstappen als zelfstandig kweker in de regio Boskoop zette. Inmiddels heeft Boomkwekerij Out zich sterk gespecialiseerd in een breed assortiment van sierheesters, met name Buddleja, Syringa, Salix, Hebe Addenda, Hypericum Miracle.

“Onze kwekerij kan inderdaad terugkijken op een lange en rijke historie. We zijn in de gelukkige situatie dat we reeds lange tijd mogen produceren voor veel trouwe klanten. Deze duurzame klantrelaties maakt ons uniek en is alleen mogelijk als wij continu garant staan voor hoogwaardige planten en onze afspraken nakomen”, vertelt Hendrik trots.

Jan vervolgt: “We hebben in ons bedrijf een duidelijke taakverdeling. Hendrik verzorgt de teelttechnische zaken en het contact met de medewerkers. Ik hou me bezig met de productafzet en de inkoop in onze kwekerij. Wat ons verder uniek maakt is onze platte organisatiestructuur. Die zorgt voor korte lijnen met de klant, maar ook op de werkvloer. Door deze werkwijze zijn we makkelijk bereikbaar en transparant.”

De afzetmarkt van Boomkwekerij Out is redelijk afgebakend en er wordt geproduceerd voor met name Nederlandse tuincentra. Daarnaast komen de planten van Boomkwekerij Out via exporteurs ook terecht in West Europa, in voornamelijk Duitsland, Engeland en Scandinavië .

Duurzame teelt

Circa tien jaar geleden won het bedrijf ‘de Stip’ (Studieclub Innovatieprijs). Deze innovatieprijs kreeg Boomkwekerij Out vanwege hun pionierswerk in de verduurzaming van de teelt.
“Die ambitie is onverminderd”, vertelt Jan. “We steken al meer dan twee decennia onze nek uit voor een verregaande verduurzaming van onze teelt. Zo hebben we het probleem van Spint in onze eigen teelt volledig biologisch het hoofd weten te bieden. Hier werden we in het verleden door collega kwekers nog wel eens twijfelend over aangesproken, maar inmiddels is het bijna een vanzelfsprekendheid bij veel ondernemers. Dat bevestigt onze keuze destijds alleen maar!”

Toekomst en trends

Beide heren zijn het er over eens dat verdere groei van het bedrijf op de lange termijn geen ambitie is. Ze zijn tevreden met het bedrijf en hun afzet zoals die nu is. Jan wil gezien zijn leeftijd langzaamaan de verantwoordelijkheid van de kwekerij geheel overdragen aan Hendrik. De focus ligt daarom op consolideren van de huidige afzet en de kwaliteit van het eindproduct, met een hoogwaardig en betrouwbaar team.

Als je het hebt over trends dan is de term biodiversiteit veelgehoord in de laatste jaren, en dat is de heren directie niet ontgaan. Jan legt uit: “We proberen hier met ons productassortiment op in te springen door meer te focussen op onze planten zoals Buddleja Butterfly Candy, Free Petite en Berries and Cream. Deze gewassen zijn op dit moment erg gewild vanwege hun grote aantrekkingskracht op vlinders en bijen.”

Investeren in de jeugd is van essentieel belang voor onze sector

Hendrik vervolgt: “Een wat minder positieve trend is de terugloop van studenten in het groen, dat is wel een zorg die leeft binnen het bedrijf. Bij Boomkwekerij Out beschikken we weliswaar over een kwalitatief heel goed team met veel ervaring, maar vergrijzing ligt ook bij ons op de loer. De kwaliteit van je producten kun je enkel garanderen als je beschikt over de juiste vakmensen met veel passie. Daar moeten we de komende jaren op investeren. Dus mocht je nog jeugdig talent weten, dan staan we altijd open nieuwe arbeidskrachten.”

Hendrik nam enkele jaren geleden op de kwekerij het stokje over van zijn vader Kees (70 jaar).
“Het is zeer waardevol dat mijn vader nog steeds dagelijks op onze locatie aan de Bentweg aanwezig is en zijn vakmanschap deelt met onze andere medewerkers. Zijn kennis en kunde is onbetaalbaar en onze mensen leren zodoende nog dagelijks bij, en dat komt onze producten uiteraard ten goede.”

Bedrijfsopvolgers komen er uit het gezin van Jan waarschijnlijk niet. Zijn kinderen zijn inmiddels volwassen en hebben voor een andere carrière gekozen. De vier kinderen van Hendrik zijn nog te jong. “De oudste is 12 jaar”, zegt Hendrik. “Hij start na de zomer op het voortgezet onderwijs en zal vanaf dat moment hand en spandiensten op de kwekerij gaan doen. Maar concreter wordt het vooralsnog niet.”

Rol van Vitelia Agrocultuur

Jan omschrijft de relatie met Vitelia als groeiend en nog pril. “Verkoopadviseur Robert van der Wansem, van Vitelia Agrocultuur, kent onze kwekerij vanuit een andere hoedanigheid. Zo zijn we eigenlijk op een natuurlijke manier met elkaar in gesprek gekomen over de mogelijkheden
van Vitelia Agrocultuur. Van oudsher hechten wij veel waarde aan betrouwbaarheid en continuïteit met klanten, maar dat geldt ook voor onze leveranciers.”

In de afgelopen periode is het regionale landschap van toeleveranciers nogal veranderd

“In de afgelopen periode is het regionale landschap van toeleveranciers nogal veranderd, waardoor we ons deels gedwongen en deels uit nieuwsgierigheid meer zijn gaan oriënteren op de markt. Zodoende zijn we met Robert in gesprek geraakt en van het een kwam
het ander.” Vitelia Agrocultuur belevert nu de kwekerij met diverse plantmaterialen.

“Betrouwbaarheid is daarbij voor ons een hele belangrijke drijfveer om zaken met elkaar te doen. Vooralsnog zijn we zeer tevreden met de relatie zoals die zich nu heeft ontwikkeld”, besluiten Jan en Hendrik.

Op de foto v.l.n.r. Hendrik Out, Robert v.d. Wansem (verkoopadviseur Vitelia Agrocultuur) en Jan Out