Woensdag 22 mei 2024 in Vitelia Agrocultuur

Smakelijk weidegras!

Het aandeel natrium (zout) in de plant bepaalt onder andere de smakelijkheid van uw gras. Een hoger natriumniveau geeft een betere vers grasopname.

Door enkelvoudig 75kg – 100kg graszout (blauw) te strooien wordt de smakelijkheid van het gras bevorderd. Vooral na de 2de snede wordt de smakelijkheid van het gras minder en is het natriumgehalte van belang voor de smakelijkheid. Kroonroest heeft ook een negatief effect op de smakelijkheid van het gras. Door ook bij de latere snedes een kleine hoeveelheid stikstof te bemesten, wordt de kans op kroonroest minder. Bemest alleen met kunstmest voor beweiding, nooit met drijfmest. Let bij de keuze van uw grasmengsel ook op de kroonroestresistentie. Onze Extra grasmengsels hebben altijd een roestindex van 8+. Dit betekent dat alle grassen in het mengsel een 8 of hoger hebben voor roestresistentie. Zeker in combinatie met beweiden is een goede dichte zode van belang.